۲.۰۳.۱۳۹۲

اعتصابی که به ششمین روز کشانده شداعتصاب گروه چهار نفری پناهندگان افغان حالا به 9 نفر رسیده و دیروز سه نفر این گروه 9 نفری از اعتصاب کنند گان بدلیل وخیم شدن وضع صحی و ضعف شدید به شفا خانه ها منتقل شدند.
بعد از اینکه به شفا خانه بستری شدند، حالا دوباره به خط مقدم اعتراض و اعتصاب برگشته اند،
اعتصاب بی پایان و تا آخرین نفس ها، تا جائیکه تصمیم گیری های دولت سویدن و اداره مهاجرت در قبال سرنوشت آنها تغییر کند و یا حد اقل مانع اخراج اجباری آنها شود.
گفته میشود که این اعتصاب، بدون غذا، آب آشامیدنی، دارو و در هوای سرد بهاری سوید ادامه دارد و  نهاد های مدافع حقوق پناهندگان سوید را نیز نگران ساخته است.
امروز رییس شورای شهر بودن، نیز از دولت سویدن خواست تا پاسخ انسانی به این اعتصاب ها داده شود و  بگفته رییس شورای شهر بودن، وضعیت اسفناک است و در همین حال روز سه شنبه تظاهرات نیز در شهر بودن برگزار خواهد شد.
شهر بودن در شمال سوید و در چند صد کیلو متری استوکهلم واقع گردیده و گفته میشه تعدادی زیادی از مهاجرین در آن شهر منتقل شده اند .

تقاضای اعتراض کنند گان:
چند لحظه قبل با یکی از مسئولان انجمن افغانها، در شهر بودن تماس گرفتم و آقای حیدری خواست های این اعتراض را برشمرد و گفت: خواست همه توقف اخراج اجباری افغانهای مهاجر در سویدن ، دادن عفو عمومی، دادن اقامت به خود اعتصاب کنندگان است و آنها هشدار داده تا آخرین نفس ها تا جائیکه جواب قانع کننده از سوی دولت سویدن دریافت نکنند به اعتراض ها و اعتصاب شان ادامه میدهند.
بگفته آقای حیدری، یکی از اعتصاب کنندگان به اسم حسین عطائی با خانواده پنج نفری اش نیز با اخراج اجباری رو برو است و حسین عطائی باوجود یکه از کهولت سنی و عمل جراحی که قبلا در قسمت های از بدنش شده  رنج میبرد نیز در جمع اعتصاب کنند گان است و به احتمال قوی وضع صحی اش برای چندمین بار وخیم شود.

اعتصاب غذایی و اعتراض های مدنی
هنوز تظاهرات اعتراضی به اجرای پروژه روا برگزار نشده بود که اعتصاب غذایی این گروه افغانها آغاز شد و با وجود فشار های مدنی و اعتراض ها، هنوز اداره مهاجرت سوید اقدام های لازم را روی دست نگرفته و نگرانی از اخراج اجباری بسیاری از افغانها همچنان پا برجاست.
روزشنبه بیستم آپریل، تظاهراتی در اعتراض به اجرای پروژه (ریوا  Reva) و شدت عمل پلیس در دستگیری و اخراج پناهجویانی که حکم اخراج دریافت کرده اند، در استکهلم برگزارشد.
یکی از خواسته های اصلی تظاهرات دادن عفو عمومی "امنستی" به پناهجویان بود. فراخوان برگزاری این تظاهرات در آغاز توسط سازمان نهضت پناهندگی (Asylrörelse) متشکل از چندسازمان مدافع حقوق پناهندگان مانند انجمن افغان ها و سازمان پناهندگان بدون مرز انجام شد و اکثر سازمان های مدافع حقوق پناهجویان و حقوق بشری از آن پشتیبانی کردند . شماری از پناهجویان در یوتبوری و بوروس نیز با فراخوان فدراسیون سراسری پناهندگان و با اتوبوس به استکهلم آمده و در تظاهرات شرکت کردند.  تظاهرکنندگان در ابتدا در سرگل، میدان مرکزی استکهلم گرد آمدند و سپس با انجام یک راه پیمایی، در مینت توریت، در نزدیکی پارلمان سوئد اجتماع کردند.

۲.۰۱.۱۳۹۲

اخراج اجباری و نادیده گرفتن کنوانسیون های بین المللی مهاجرت "سویدن"


به درخواست حزب چپ، جلسه علنی دیروز تاریخ 19 آوریل پارلمان سوئد، به مناظره در خصوص اجرای پروژه روآ اختصاص یافت. این پروژه‌ای است که پلیس سوئد بدستور دولت، وظیفه یافت که مهاجران غیرقانونی را دستگیر و حکم اخراج آنها را اجرا کند. شیوه کنترل برگه‌های شناسایی افراد در ایستگاه‌های مترو استکهلم، چنان پرسروصدا بود که پلیس تصمیم گرفت این شیوه را متوقف کند.
کریستینا هوی‌لارسن از حزب چپ که به درخواست او این مناظره انجام شد، در پارلمان گفت که شکار پناهجویان فاقد مدرک، نتیجه سیاست سرد و سخت مهاجرت در سوئد و اروپاست. بئاتریس آسک وزیر دادگستری در پاسخ به این انتقادها گفت که تعداد بسیاری پناهجو هر ساله به سوئد می‌آیند و ما برای اینکه بتوانیم افراد نیازمند را پناه دهیم، باید دیگر مهاجرانی که حکم اخراجی گرفته‌اند را از کشور خارج کنیم. او قول داد که پروژه روآ به یک ایستگاه کنترل داخلی شهروندان تبدیل نشود. در اعتراض به اجرای این پروژه امروز ساعت 1:30  تظاهرات بزرگی در استکهلم برگزار شده بود و نمایندگان نهاد های مدنی، حقوق بشری، احزاب سیاسی، فعالین مدنی کشور های مثل افغانستان، ایران، سوریه و سایر کشور ها حضور داشتند.
گفته میشه که دولت سوید فشار های زیادی را برمهاجران وارد کرده و در چند روز گذشته چندین خانواده و کودکان زیر سن افغان اخراج گردیده اند.
روش دستگیری و اخراج یک کودک تنهای پناهجو در بوروس مورد انتقاد شدید قرار گرفته بود. این پسر ١٥ ساله که در بخش روانی کودکان بستری بود، در تاریخ 18 آوریل توسط پلیس دستگیر شد.
 پلیس علیرغم اینکه او با تیغ دست به خودکشی زد، او را به بازداشتگاه پناهندگی منتقل کرده است.
الا لوندگرن، سرپرست موقت این کودک پناهجو که شاهد این دستگیری خشن بوده به اکوت، بخش خبری رادیو سوئد گفته:
-تا سرم را برگردادندم او خودش را زخمی کرد. من با داد و فریاد پرسنل درمانی را صدا کردم تا جلوی خونریزی را بگیرند.
این کودک پانزده‌ساله که از کشور افغانستان است، پس از اینکه جراحات او با بخیه درمان شد، با دستبند به بازداشتگاه و پس از آن به کشور دانمارک اخراج شد.