۳.۱۵.۱۳۸۹

انتقاد سازمان ملل متحد از حملات هوایی استخبارات امریکا

یک مقام سازمان ملل متحد از برنامه حمله های مخفی دولت امریکا بر مراکز هراس افگنان در داخل خاک پاکستان، انتقاد کرده است

چنین به نظر می رسد که با وجود انتقادات ملل متحد، این حمله ها ادامه خواهند یافت.

مقام های امریکایی تاکید می کنند که این حمله های سازمان استخبارات امریکا (سی آی ای) برای نابودسازی جنگجویان در مناطق مرزی افغانستان و پاکستان، به ویژه برای نابودسازی جنگجویانی که دور از ساحه کنترول ارتش پاکستان قرار دارند، سودمند است.

افزایش حمله های امریکا در یک سال اخیر باعث کاهش حمله های هراس افگنی در پاکستان نشده است. کشته شدن فرمانده شماره سوم القاعده از موفقیت های محدود امریکا شمرده می شود.

دولت امریکا این گزارش را تاًیید نکرده است، اما یک مقام بلندپایه امریکا با دفاع از این کار کشورش روز چهارشنبه گفت که این عملیات به دقت کامل انجام می شود تا از تلفات غیر نظامیان جلوگیری شود.

بعضی از منتقدان این حمله ها را که به گفته مقام های امریکایی، صدها هراس افگن در آن کشته شده اند، نکوهش می کنند.

آنان می گویند که احتمالاً این حمله ها کشته شدن غیرنظامیان و نقض قوانین جهانی را در پی خواهند داشت.

فیلیپ الستون، یک پژوهشگر سازمان ملل متحد در امور کشتارهای جنایی، در یک گزارش ۲۹ صفحه یی روز چهارشنبه از بعضی کشورها خواست تا در برابر چنین حمله ها قوانینی وضع کنند.

۳.۰۹.۱۳۸۹

فربانی خشونت های جدید خانوادگی در هرات


گفته میشه یک دختر 18 ساله ساکن ناحیه هشتم شهر هرات شب گذشته خود را به دلایل نا معلومی به دار آویخت. عبدالروف احمدی سخنگوی زون ساحوی پولیس در غرب کشور می گوید: هنوز به درستی مشخص نیست که این دختر جوان چرا خود را در خانه حلق آویز نموده است.
وی می گوید: تحقیقات از فامیل این دختر آغاز شده و تاکنون انگیزه این رویداد مشخص نشده است.
در هفته گذشته یک مرد در ولایت هرات خانم 21 ساله و مادر زن 45 ساله خود را پس از آنکه سر برید جنازه آنها را در آتش سوختاند.
عبدالروف احمدی سخنگوی زون ساحوی پولیس می گوید: عبدالظاهر که متهم اصلی این قضیه و شوهر خانم 21 ساله می باشد پس از این حادثه از محل رویداد متواری شده که هم اکنون تحت تعقیب پولیس قرار دارد.
وی می گوید: به اتهام این قضیه یکتن از باشندگان قریه کورت و نشین ولسوالی گذره که رویداد در آنجا به وقوع پیوسته بود بازداشت شده و تحقیقات از وی جریان دارد.
بنا به اظهارات وی : بررسی های اولیه نشان می دهد که هر دو خانم پس از آنکه از سوی مقتول سربریده شده اند جنازه های آنها در آتش سوختانده شده بود تا بتواند موضوع را پنهان نگهدارد.
کارشناسان، فقر اقتصادی، خشونت های خانوادگی را عامل بروز چنین رویداد ها عنوان می کنند.