۱۱.۰۵.۱۳۹۰

وبسایت جدید حقوق بشر در افغانستان

ازین به بعد مطالب حقوق بشری را در وبسایت حقوق بشر مطالعه نمایید واین وبسایت بخش کاملی از همین وبلاگ است و نویسندگان این وبسایت شما علاقمندان و قلم بدستان هستیدhttp://www.afghanhumanrights.com/